เคล็ดลับรูเล็ต:รูเล็ต รูเล็ต 3 โซน เล่น 2 วิธี

ผู้เขียน:รูเล็ตออ    แหล่งท    เวลาปล่อย:2022-03-09 15:42    การคลิก:
เคล็ดลับรูเล็ต:รูเล็ต รูเล็ต 3 โซน เล่น 2 วิธี

หลังจากบันทึก 4 สปิน
 
1. เดิมพันกับสองพื้นที่ที่ไม่ซ้ำ เช่น:
 
1123 1213 2311 3121 ......ฯลฯ (เราเดิมพันในพื้นที่ที่ 2 และ 3)
2213 2123 3122 3212 ...... เป็นต้น (เราเดิมพันโซนที่ 1, 3)
3321 3231 2133 1323 ...... ฯลฯ (เราเดิมพันโซนที่ 1, 2)
3331 2223 1112 1131 ......ฯลฯ - ไม่เดิมพันซ้ำ สองพื้นที่
 
2. ถ้าสองพื้นที่และสองพื้นที่เกิดซ้ำ
 
1122 2233 3311...ฯลฯ ต่อเนื่องกัน -- ไม่เดิมพันหรือเดิมพันสองพื้นที่
1212 2323 3131...ฯลฯ ซ้ำระหว่าง -- เดิมพันสองพื้นที่สุดท้ายของ
บันได วิธีเดิมพันแบบสายตรง: เมื่อคุณแพ้ ให้ขึ้นไป 1 ระดับ ในระดับเดียวกัน ตราบใดที่คุณชนะ 2 ติดต่อกัน คุณสามารถลงไปได้หนึ่งระดับ ระดับ
 
แรก: 1, 1 = 2 = 2
ระดับที่สอง: 2, 2 = 4 = 6
ระดับที่สาม: 3, 3 = 6 = 12
ระดับที่สี่: 4, 4 = 8 = 20
ระดับที่ห้า: 5, 5 = 10 = 30
ระดับที่หก: 6, 6 = 12 = 42
ระดับที่เจ็ด: 7, 7 = 14 = 56
ระดับ 8: 8, 8 = 16 = 72
ระดับ 9: 9, 9 = 18 = 90
ระดับ 10: 10, 10 = 20 = 110 x 5 = 550 สำหรับ
 
การอ้างอิงเท่านั้น: เล่นมากกว่า 4 ท่าเป็นสองเท่า มาก 500
ระดับ 11: 11, 11=22=132
ระดับ 12: 12, 12=24=156
ระดับ 13: 13, 13=26=182
ระดับ 14: 14, 14=28=210 x 5 = 1050

แนะนำข่าวที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2010-2022 รูเล็ตออนไลน์ All Rights Reserved.